Дневен център в Бузовград

Дневен център в Бузовград
Дневен център в Бузовград

Дневен център за деца с увреждания ще заработи скоро в Бузовград.

Той ще е към Детската специализирана болница "Мария Луиза" в селото и ще заработи в началото на идната пролет.

Спечеленият проект ще предоставягрижи за 6 или 8 деца с увреждания, идентичнина грижитев детскитеградини.

Проектът е по програма ФАР и е на стойност 118 хиляди евро.

Той е разработен от директоркатана Дома в Бузовград д-р ЕвелинаПановаи е оценен най- високо сред всичкитепредоставениподобни 157 проектав страната.

Помощпри разработката на проекта е оказана от ирланската фондация "Сийдър" и нейното представителство в Блъгария.

В новия детски Дневен център за децата ще се грижиперсонал от 11 човека.