лаптоп
лаптоп / iStock/Getty Images
Дистанционно ще се проведе и януарското заседание на Общинския съвет заради въведените противоепидемични мерки в страната.

Електронното гласуване ще се осъществява чрез платформата “e Vote”, която е сертифицирана и ще легитимира вота на съветниците, а разискванията и дебатите по отделните точки, ще бъдат правени чрез приложението „Zoom“.

Над 50 са точките от дневния ред на сесията, която ще се проведе на 28 януари от 9:00 часа.

Ще бъде гласуван на второ четене Правилникът за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора. Общинските съветници ще приемат годишния отчет на общинска администрация за 2020 година, както и отчета за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юли 2020 – декември 2020 и годишния отчет за работата на обществения посредник на Община Стара Загора за 2020 година.

На януарското заседание ще бъде гласувано избирането на управител на общинското дружество „Мересев“. Двамата кандидати - Мария Бонева и Маргарита Димитрова, класирали се на първите две места, ще имат възможност да представят своята програма пред старейшините. „Съветниците ще гласуват освобождаването на поста от сега действащия управител, но това не означава, че ще той ще бъде освободен от отговорност“, подчерта председателят на Общинския съвет.

Мария Динева ще внесе за гласуване и одобрение създаването на Работна група за подготовка на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества.