Актуализират общия устройствен план
Актуализират общия устройствен план / netinfo
Започва актуализирането на Общия устройствен план на Стара Загора. “Подобна актуализация се прави на 20 години, но градът се развива динамично-свързано е с транспортната инфраструктура, със зеленината и с присъединяването на нови тертиории. Предишният градоустройствен план е направен през 2005 година”, обясни зам-кметът проф.Димитър Динев.

Готови са градоустройствените планове за изграждането на два подземни гаража- под Пето ОУ ”М.Станев” и под Шесто ОУ ”Св.Никола”.

Община Стара Загора спечели проект за близо 5 млн. лева, съобщи проф. Димитър Динев. Проектът е по програма”Регионално развитие”, приоритет ”Транспортна инфраструктура”. Чрез него ще бъде изграден четвъртокласен път от с.Калояновец до с.Ловец. Отсечката е близо 6 километра .

Другият спечелен проект е за 2 млн.лв. за изграждане на пътища и електро-захранване на Бизнес-зона в района на с.Еленино.” Идеята е да създадем един терен, който да бъде привлекателен за инвеститорите”, поясни Динев. Проектът е финансиран по Програма ФАР чрез МРРБ и Министерство на икономиката

В ход върви и подготовката на проекти в сферата на образованието и за ремонт на социални домове. По първия проект се предвижда ремонт и реконструкция на три детски ясли, четири градини и две училища.

Осем са фирмите, които кандидастват за шест лота в рамките на пътната програма на Община Стара Загора.Сред тях са кръстовището на бул.”П.Евтимий “ с бул. ”Славянски” и продължението на ул.”Августа Траяна”, на изток.Стойността на тези проекти по офертите на фирмите е около 1 млн. и 100 хил. лева.