35 000 проверки за девет месеца
35 000 проверки за девет месеца / DarikNews.bg Николина Пенчева

35 500 проверки на територията на цялата страна е извършила Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" за деветте месеца на годината. Проверките са за спазване законността на трудовите правоотношения, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и контрол по спазване на Закона за насърчаване на заетостта. Проверени са 27 000 предприятия и са установени 159 533 нарушения. Сумата от глобите от влезлите в сила наказателни постановления е почти осем милиона лева.

През тази година стартира масирана инспекционна кампания по законосъобразното наемане на работа, заплащането на труда на работниците и служителите, спазване на работното време, както и за наличието на граждански договори, с които се прикриват трудови правоотношения. Тази кампания обхваща предприятия от всички икономически дейности. Тя се реализира със съдействието на НАП и НОИ. От средата на месец юни до сега са проверени 10 429 предприятия. Констатирани са 12 263 нарушения и са съставени 2 718 акта за установени административни нарушения.

За една година са изплатени забавени трудови възнаграждения в размер на над 77 милиона лева.