карантина коронавирус маски
карантина коронавирус маски / iStock/Getty Images
Пробация и 100 часа безвъзмезден труд за нарушаване на задължителната карантина получи 20-годишен мъж.

По споразумение на прокуратурата и обвиняемия, одобрено от Районен съд-Стара Загора, на младия мъж е наложено наказание „пробация“, изразяващо се в следните пробационни мерки - “Задължителна регистрация по настоящ адрес” - за срок от 1 година, “Задължителни периодични срещи с пробационен служител” - за срок от 1 година и “Безвъзмезден труд в полза на обществото“ – 100 часа в рамките на една календарна година.

Определението на Районен съд – Стара Загора не подлежи на протест и обжалване и е влязло в сила.