Забрана за брането на неузрели шипки
Забрана за брането на неузрели шипки / netinfo

Да не се събира неузрелия плод на шипката предупредиха от РИОСВ Стара Загора. При проверки на билкозаготвителни пунктове на територията на община Твърдица са били открити количества на плод шипка, събрани в началото на месеца, когато плодовете все още не са узрели.

Брането на неузрял плод от шипка е в нарушение на разпоредбите министерството на околната среда и водите за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения. Най–подходящ период за брането на тази билка е след пълното й узряване, в края на лятото и през есента.

За всяко констатирано нарушение, съгласно Закона за лечебните растения нарушителят ще бъдат санкционирани с глоба до 3000 лв.