Предложения за Бюджет 2014 се приемат до края на седмицата
Предложения за Бюджет 2014 се приемат до края на седмицата / община Болярово

Предложенията за проектобюджет 2014 на община Болярово трябва да бъдат представени до 29 ноември, съобщиха от общинска администрация. Те могат да бъдат внесени от кметове, кметски наместници, ръководители на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и звена на бюджетна издръжка, общински служители, граждани и институции.

През месец декември ще се проведат първите общи заседания на кметския екип и общинския съвет за обсъждане на бюджетните насоки. В срок до 20 дни след получаване на указания от Министерството на финансите ще бъде изготвена програма за приходите и план на разходите от бюджетните звена, а до 22 дни след получаване на указанията ще бъде прегледан, разискван и одобрен проекта от екипа по бюджета.

В срок до 23 януари 2014 година ще бъде публикувана поканата за публично обсъждане на проектобюджета. А в срокове, определени по чл.11 ал.6 от ЗОБ ще бъде проведено публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2014 година. В него ще вземат участие граждани, неправителствени организации, представители на бизнеса и всеки, пожелал да присъства и изкаже мнение или предложение.