Кермен в режим като зона в бедствие
Кермен в режим като зона в бедствие / Община Сливен

Повече от 30 л. на кв. м. са падналите количества валежи на територията на община Сливен на 19 и 20 ноември. В Кермен е обявено бедствено положение като режим в зона на бедствие, свързан с прилагане на мерки по овладяване на ситуация и провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи.  Село Раково е с прекъснато водоподаване.

Аварията е в рeзултат на излизане на водите на река Луда Камчия в източния край на селото. Дерето в западния край на селото наводни всички прилежащи имоти. Екипи на пожарната извършиха незабавни мероприятия по отводняването им. Това съобщи инж. Снежана Кънева, началник отдел „Сигурност, управление при кризи и ОМП”. „Тук не става въпрос за бедствено положение, каквото се възприема като опасност за живот и т.н, че се налага спасяване на хора или са липсвали ток и вода, а просто възникнала необходимостта от въвеждане на режим в зона на бедствие, свързан с прилагане на мерки по овладяване на ситуация и провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи”, посочи Кънева.

Сигналът за повсеместно наводнени имоти и проблеми с канала в централната градска част и този, ориентиран север-юг, големи количества вода по улиците, е подаден от кмета на Кермен на тел.112 и на дежурния в общината. Районът е с високи подпочвени води и при интензивни валежи, неминуемо довежда до подобна критична ситуация. Сред наводнените обекти са също училищния двор, спортната площадка и търговските обекти в този район.

Инж. Снежана Кънева поясни, че бедственото положение е обявено със заповед на кмета на община Сливен Кольо Милев, като следствие от въвеждане в изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, в частта му за действие при наводнения.  В заповедта са разписани всички отговорности и организацията по предприемане на необходимите мерки. По думите на Кънева, комисия е направила оглед на място, при което е констатирано, че голям процент от улиците са покрити с вода, затлачени са всички отводнителни съоръжения, прилежащи канавки и водостоци,  като това е благоприятствано и от опадалата листна маса.

В момента екипи на ВиК - Сливен работят по възстановяване на водоподаването в село Раково, което беше прекъснато в следобедните часове на 20 ноември заради скъсан главен водопровод по пътя Нейково - Раково. Има уверение, че възстановяването ще стане в рамките на работния ден.

Първото обаждане за кризисна ситуация там е било в 12.00 часа вчера от кметския наместник на Раково. Той сигнализирал, че едно от деретата в западния край на селото, което е със сериозен водосбор от ската, прелива и наводнява къщите. За овладяването на ситуацията там е изпратен екип на пожарната, който е оказал необходимата помощ. Няколко часа по-късно, заради спукан водопровод там е спряно водоподаването, а населението е било уведомено своевременно за ситуацията. Екипите на ВиК ще работят до отстраняването на проблема и възстановяване на водоподаването в Раково.