Завършва проект Предприемчивите успяват в Търговище
Завършва проект Предприемчивите успяват в Търговище / netinfo

През месец май приключват дейностите по проект “Предприемчивите успяват” , изпълняван от “Бизнес център - Бизнес инкубатор - Търговище” и финансиран по Програма ФАР, “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”

В рамките на проекта 30 младежи на възраст до 29 години, регистрирани в Дирекция “Бюро по труда” - Търговище преминаха редица обучения на модулен принцип, целящи придобиване и развитие на предприемачески знания.

След полагане на изпит, младежите получиха Удостоверения за професионална квалификация по част от професии “Икономист мениджър” и “Сътрудник в малък и среден бизнес”.

“Постигнатите резултати са повече от добри, защото зад сухите цифри, които ние отчитаме накрая на всеки проект стоят променени човешки съдби и се надявам това да е за добро”- сподели инж. Добрин Добрев- Изпълнителен директор на “БЦ-БИ-Търговище” и координатор на Проекта.- “Към настоящия момент 2-ма от младежите са стартирали собствен бизнес а други 17 са се реализирали на пазара на труда, в следствие повишаване на квалификацията си.”