Екоексперти провериха реки, след подаден сигнал
Екоексперти провериха реки, след подаден сигнал / netinfo
Екоексперти от РИОСВ - Шумен и Басейнова дирекция за Черноморския регион извършиха проверки по поречията на реките Врана и Сива. Заради подаден сигнал за черен цвят на водата край шуменското село Кочово е направен цялостен оглед от град Търговище до село Янково. Установено е замътняване на водата на р.Врана, което според експертите се дължи на вдигане на дънни води. Не са констатирани замърсявания от промишлените обекти, които заустват отпадните си води в реките. Оглед е направен и на канализационните колектори на град Търговище.

Проверка е извършена и на р.Камчия, край гр.Дългопол, след подаден сигнал от рибари, които са видели умряла риба по поречието на реката. На посочените места експертите не са открили мъртва риба, не са установени и причини за масово измиране. Предполага се, че е имало бракониерски улов на риба с взрив.