Катя Горанова Изпълнителен директор на БЦП МСП
Катя Горанова Изпълнителен директор на БЦП МСП
Уъркшоп по проект Съвместна стратегия за развитие на туризма в район Гюргево-Русе, TourDev Giurgiu-Ruse”, код на проекта ROBG-501 се проведе днес, 28 март в Конферентната зала на хотел „Космополитан“ в Русе.

Уникално за Северна България предприятие за парфюми посетиха участниците в Българо-румънската земеделска група

По време на срещата пред близо 50 заинтересовани лица, екипът на Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе представи резултатите от първия уъркшоп. Тогава бяха обсъдени идеи, които да станат част от Стратегия за развитие и популяризиране на богатото природно и културно разнообразие на района.

По мнение на участниците във форума, в региона няма достатъчно мениджъри, които да управляват добре туристическите обекти. Рекламата на съществуващите туристически обекти не е добра, липсва и добър туристически продукт в региона, който да се предлага на изложения в чужбина, за да привлича туристи.

Съвместната българо-румънска работна група ще обсъжда етеричните масла и приложението им

Липсва и добра комуникация с местните администрации. Изразено беше становище, че общината трябва да работи в близко сътрудничество с частните организации и фирми, които предлагат услуги в областта на туризма. 

Проектът се изпълнява в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния България 2014-2020.