Сезер Сабах по време на презентацията на фабриката в Две могили
Сезер Сабах по време на презентацията на фабриката в Две могили

Съвместната българо-румънска земеделска работна група под председателството на Лучиан Корозел – заместник-председател на Окръжен съвет Гюргево проведе изнесено заседание в Община Две могили.

Срещата откри  Свилен Иванов – заместник областен управител на Област Русе и зам.-председател на Работната група. В встъпителното си слово той постави акцент върху предприемаческия нюх и новаторство, които младият собственик на фабрика „MartineZ” проявява, реализирайки поетапно през годините тази огромна лична инвестиция на време и средства. Иванов обърна внимание на участието за втори път на областния управител – Ивелин Статев, и заместник областния управител – Илиян Великов, на Силистра в заседанието, като обяви разширението на земеделската група, включвайки тяхното участие в дейностите за обмяна на опит, промотиране и развиване на бизнес инициативи в сектор земеделие.

В рамките на посещението на фабриката за парфюми „MartineZ” участниците в групата имаха възможност да се запознаят с любопитни факти и обстоятелства, свързани с приложението на етеричните масла в различни сектори на индустрията – парфюмерия, фармация и др. Бяха отчетени и новите тенденции в световната практика за производство и потребление в парфюмната индустрия, в т.ч. все по-засилено търсене на парфюми с естествен произход.  

martinez

В изложението си, Сезер Сабах – собственик на фирмата, подчерта уникалността на предприятието предвид липсата на друго производство на парфюми в цяла Северна България, а така също от отсрещния бряг на р. Дунав. Фирмата стартира реално производство през 2017 г. с първоначалната визия да бъдат разкрити по 1 магазин във всяка област, като към момента има работещи 20. От 2018 година тече разширение на производствената база с цел да достигне капацитет от 30 000 парфюма дневно. По настоящем производството на парфюми е бутиково и ексклузивно само за българския пазар. Коментиран беше стремежът на собственика да стъпи на гюргевския пазар.

При посещение на базата, стана известен друг интерес на Сабах, а именно производството на копчета, което, по негови данни, е най-голямото за Балканите.

мартинез

Срещата продължи с посещение на културно-туристическа забележителност – Къщата-музей на видния деец на българското национално освободително движение – Филип Тотю, на което беше проведена увлекателна беседа, разкриваща подробности от живота на революционера.

Заседанието се организира от Областна администрация – Русе с подкрепата както на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ с изпълнителен директор  Лили Ганчева, така и на Община Две могили с широко представителство на институции в сектор земеделие от Русенска област и Окръг Гюргево.

martinez