/ netinfo
В мобилното приложение за смартфони Pocket Guide, което позволява на хора от всяка точка на света да се докоснат до забележителностите на повече от 150 града в Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка и Австралия, вече е включена възможността за опознаване на трансграничния регион Русе-Гюргево.

Община Русе спечели конкурса „Най-зелена община“ с интерактивната платформа „Върнете ме в природата“

За целта всеки желаещ е необходимо да свали мобилното приложение от Интернет и след това да избере Русе или Гюргево, като ги изпише на латиница. Интерфейсът се зарежда автоматично и дава възможност да бъде стартиран велотур или произволно да бъде избран някои от нанесените обекти, като по този начин потребителят може да се запознае с историята на даден обект.

Изключително предимство е, че освен снимки и текст на английски език приложението има и аудио функция, което буквално позволява на потребителите да не поглеждат екрана на мобилния си телефон, а да се отдадат изцяло на туристическата обиколка.

Представиха интегрирана стратегия за устойчива енергийна ефективност на трансграничен регион Русе – Гюргево

Освен от индивидуални туристи, за които на практика е създадено мобилното приложение, то може да бъде ползвано и от групи, като за целта е необходимо да се извърши синхронизация при стартирането на аудио тура. Веднъж изтеглено приложението може да работи и без връзка с Интернет, т.е. офлайн. Към момента то дава възможност за достъп до 19 културно-исторически обекта от двата града, като сред тях са Пантеонът на възрожденците, Катедралният храм „Св. Троица“, Паметникът на Свободата, Доходното здание, античната римска крепост „Сексагинта Приста“, Катедралата „Свети Павел от Кръста“, Регионалният исторически музей, Музеят на „Градския бит“ и други.

Идеята е по този начин забележителностите в еврорегиона Русе-Гюргево да се промотират максимално и така да се привлекат още повече туристи. Всеки желаещ може да оценява коректния тур, в случая велотура Русе – Гюргево и да даде своето становище като спомогне и за неговото обогатяване. Достъпът до опознавателната обиколка на Русе и Гюргево е напълно безплатен, като се обмислят варианти за нейното разширяване.

Инициативата е част от предвидените дейности по международния проект “DANube Urban Brand“ (Дунавски градски бранд) или за по-кратко “DANUrB”, чиято основна цел е изграждане на регионална мрежа посредством туризъм и образование, с оглед укрепване на дунавската културна идентичност и сплотеност.

В Гюргево се проведоха официални тържества на Националния празник на Румъния

Проектът, реализиран с подкрепата на програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г., предвижда още разработване на иновативни и устойчиви стратегии в областта на културата и туризма, които да разкрият неизползвания потенциал на културното наследство и ресурси в селищата по р. Дунав и да катализират позитивните икономически и социални процеси в региона.

Проектът е разработен от водещия партньор – Университетът по технологии и икономика в Будапеща (Budapest University of Technology and Economics – BME) и по него работят 7 университета, 6 национални изследователски института, 18 регионални и местни органи на публичната власт от 7 държави. В проекта България е представена от Агенция за развитие на човешките ресурси – Русе, Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“-София и Център за интерпретиране на наследството – София. Асоциирани партньори по проекта са Областна администрация Русе, Областна администрация Видин и Община Силистра.

За повече информация може да посетите следните линкове: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb, https://hrda.smebg.net/DANUrB/, както и Facebook страницата на проекта https://www.facebook.com/DANubeUrbanBrand/.