/ Община Белоградчик
Във връзка с реализацията от Община Русе на проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“, финансиран по ОПРР 2014-2020 г., Ви уведомяваме че с цел осигуряване устойчивост на извършваните по проекта дейности „ВиК“ ООД ще извърши подмяна на чугунен водопровод ∅100 и ∅200 с чугун ∅100 мм с L=117 м и ∅200 мм с L=266 m, по ул. "Църковна Независимост".

Началото на ремонтните работи е предвидено за 25 юни и включва подмяната и на прилежащите сградни водопроводни отклонения (СВО), до съществуващия водомерен възел, което не може да бъде извършено без активното съдействие на потребителите.

Националния семинар „Качество и контрол на питейните води“ се провежда в Русе

В тази връзка молим всички собственици на имоти, включително и в режим на Етажна собственост, да осигурят достъп до водомерния възел на представители на Оператора и служители на дружеството изпълнител на СМР („Райкомерс конструкшън“ ЕАД) за физическото извършване подмяната на СВО.

Нарушения във водоподаването към имотите на потребителите, за времето на извършване на строителните дейности не се предвижда, като предоставянето на услугите ще бъде преустановено единствено в дните на превключване на новоизграденият водопровод към водоснабдителната мрежа, като за точните дати ще бъдете уведомени допълнително, 24 часа по-рано.

Предварително благодарим за оказаното съдействие при извършването на горните дейности, които ще доведат до по-високо качество на предоставяните услуги, като Ви уведомяваме че СВО на собствениците, неосигурили достъп на екипите, няма да бъдат подменени.