Националния семинар „Качество и контрол на питейните води“ се провежда в Русе

Главният секретар на Асоциацията по ВиК-Русе Пламен Спасов беше сред официалните гости на Националния семинар „Качество и контрол на питейните води“. Той връчи поздравителен адрес от името на областния управител Галин Григоров на председателя на Българската асоциация по водите инж. Иван Иванов. Г-н Спасов заяви, че провеждането на подобно събитие на територията на Русе говори за динамичното и европейско развитие на града.

Главният секретар на Асоциацията посочи, че реформата във водния сектор е резултат както на усърдието на екипа на „ВиК“ ООД Русе, така и на компетентността на експертите от ВиК асоциацията. Той постави акцент и върху доброто качество на питейната вода, бързото отстраняване на авариите, както и сериозната инвестиционна програма, свързана с изграждането на канализация и помпени станции в кварталите „Среда кула“ и „Долапите“.

Приеха окончателната инвестиционна програма на ВиК оператора

Не на последно място бяха посочени и сериозните инвестиционни намерения на ВиК оператора във всички общини от региона, като ролята на кметовете също беше отчетена. По време на двудневния форум ще бъдат дискутирани множество въпроси, стоящи пред ВиК сектора, сред които и контрола върху качеството на питейната вода, проблемите на ВиК операторите, възможностите за финансиране, както и българската позиция по предложените изменения в Директивата за питейните води.

Днес участниците ще имат възможност да посетят и Русенския Музей на водата, а именно помпена станция „Цветница“.

На срещата присъстваха още заместник-кметът по комунални дейности на Община Русе Наталия Кръстева, както и представители на министерствата на здравеопазването, регионалното развитие и благоустройството, околната среда и водите, а също и на Комисията за енергийно и водно регулиране, ВиК оператори от страната и други.