Мобилната автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда измерва качеството на атмосферния въздух в западните части на Русе, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Станцията е разположена в двора на училище и ще следи за качеството на въздуха в рамките на 13 денонощия. Мястото е определено въз основа на постъпили сигнали за неприятни миризми с произход Западна промишлена зона.

Сандов обсъди замърсяването на въздуха в Русе с румънския си колега

Станцията ще следи нивата на атмосферните замърсители - серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици. Тя е допълнително оборудвана и с анализатор за органични съединения - бензен, толуен и ксилен.

"Тези измервания са първите за тази година и те ще са показателни за сезон - зима. До края на настоящата година ще бъдат проведени още три измервания в същия район.
БТА