Първите излюпени пеликани в „Сребърна“ вече ловят риба и правят облитания

/ РИОСВ
Излюпените в средата на март къдроглави пеликани в Поддържан резерват „Сребърна“ са усвоили всички житейски уроци и са напълно самостоятелни. Те вече плуват добре, ловят риба и правят облитания.

Започна размножителният период за 25 двойки къдроглави пеликани в Сребърна

Останалите птици, които бяха обезпокоени от навлизане на енотовидно куче в колонията, загнездиха в Източната част на резервата. Те също се радват на поколение и полагат старателни грижи за малките.

Колонията на къдроглавия пеликан в Сребърна се обнови с около 100 млади екземляра

Наблюдава се епизодично присъствие на големи ята розови пеликани, които се хранят, нощуват и почиват в резервата. В активен размножителен период са и немите лебеди. Нивото на водата в езерото надвишава 320 см.

Дават по проект близо 900 хиляди лева за лесовъдни дейности в резервата "Сребърна"

Водите са обогатени с пресни води от река Дунав чрез регулиране на хидротехническите съоръжения във връзка с високите й стоежи. Обстановката в резервата е спокойна, всеки ден се извършват обходи.