/ РИОСВ-Русе
Успешно приключи гнездовият период на къдроглавия пеликан в поддържания резерват „Сребърна“. Около 100 млади екземпляра, заедно с възрастните напуснаха резервата и предприеха скитания по поречието на река Дунав и съседните водоеми.

Дават по проект близо 900 хиляди лева за лесовъдни дейности в резервата "Сребърна"

Поради необичайно високите температури през месеците декември 2017 г. и януари тази година пеликаните се завърнаха в гнездовата колония по-рано от обичайното и започнаха изграждане на гнезда и размножаване.

Неблагоприятни метеорологични условия в края на февруари доведоха до замръзване на езерото, навлизане на дребни хищници в колонията, което компроментира гнездовия процес. С покачване на температурите птиците възобновиха гнезденето и отгледаха поколение.

Над 200 българи и румънци ще се включат в спортен празник в парк „Сребърна“

Освен къдроглавите и розовите пеликани направиха опит за гнездене. Тази година около 40 екземпляра пребиваваха трайно в колонията на къдлоглавите без видимо противоборство между двата вида защитени птици.

"Детска градина" за пеликани в резервата "Сребърна"

За първи път от много години насам се излюпи и отрасна розов пеликан в резервата. Без особени премеждия премина размножителният период в смесената колония на чаплите и кормораните. През годината езерото имаше високи водни нива, което осигури добри условия на водолюбивите птици.

В настоящия момент в резервата освен постоянно обитаващите птици могат да се наблюдават сиви и белочели гъски. Те избират езерото Сребърна за временен подслон с понижаването на температурите в северните части на континента Европа.