Областният управител на Русе Борислав Българинов разпореди проверка на всички хидротехнически обекти в региона, в това число попадат язовирите и хвостохранилищата, съобщиха от Областна администрация.

Областна администрация-Русе

Резултатите от проверките се очаква да излязат още в началото на следващия месец. Припомняме, че този тип обекти, касаещи пряко националнаната сигурност, съгласно нормативните изкисвания, се проверяват веднъж годишно, но по решение на областния управител за област Русе инспекциите се извършват два пъти в годината от междуведомствена комисия.

Няма опасност от преливане на язовири и реки в Русенско

Огледите през пролетта са показали, че водоемите са в добро експлоатационно състояние. При всички има изготвен актуален авариен план. В Областна администрация ежедневно се получава информация за моментния обем на язовирите.

Областна администрация-Русе

В региона има 14 големи водоема, като два от тях са празни. Става дума за „Образцов чифлик“ и намиращият се язовир в Каран Върбовка. В останалите има достатъчно свободен обем и няма опасност от преливане.

Областна администрация-Русе

В трите най-големи язовира в региона обстановката също е спокойна. Язовир „Баниска“ е пълен на около 47%, „Бойка“ на малко повече от 30%, а „Николово“ на 51%.

Областният управител Борислав Българинов, неговият заместник Синан Хебибов и главният секретар Симеон Иванов са в постоянен контакт с всички страни, имащи отношение към управлението на този тип водоеми и при необходимост и при повишаване риска от преливане на който и да е от тях е създадена организация за незабавно реагиране.