Експериментален апарат ще улавя миризми в Русе

Министър Димов
Министър Димов / Дарик Русе
Експериментален апарат ще улавя миризми в Русе
98812
Експериментален апарат ще улавя миризми в Русе
  • Експериментален апарат ще улавя миризми в Русе
Министърът на околната среда и водите Нено Димов представи в Русе екпериментален апарат за измерване концентрацията на интензивно миришещи вещества.

Градът е избран, защото е сред няколкото места в България, в които има сериозни оплаквания за миризми през последните години. Апаратурата се появява за пръв път в България и е продължение на мерките, които се вземат за чистотата на атмосферния въздух.

Експериментален апарат за миризми
Пресцентър МОСВ

Шест месеца е отнело проучването за подходяща лаборатория, която да работи с нея, също толкова време тя ще се ползва експериментално в Русе, на територията на Автоматичната измервателна станция „Възраждане“, обясни министърът.

Ако покаже добри резултати, апаратът може да бъде ползван от местните власти и на други места.

Експериментален апарат за миризми
Пресцентър МОСВ