/ iStock/Getty Images
Детските градини и ясли на територията на община Русе отварят врати на 5 април - понеделник, съобщиха от Общината.

Всички сгради и помещения ще бъдат дезинфекцирани след парламентарните избори тази неделя и подготвени за прием на децата.

Детските градини и ясли в Община Русе спират работа за 10 дни

По време на пролетната ваканция между 5 и 9 април децата, подлежащи на задължително предучилищно образование, могат да отсъстват, като не е необходимо да се представя извинителен документ.

Педагогическите и непедагогическите екипи към всички детски градини и ясли в общината имат пълна готовност за подновяване на нормалния ритъм на работа при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.