/ Областна администрация-Русе
Покана за участие и презентация на Асоциация Еврорегион Данубиус Русе-Гюргево в Букурещ, получи изпълнителният директор на организацията, Лили Ганчева.

Втора среща по проект „Съвместна стратегия за развитие на туризма в район Гюргево-Русе“

Поканата е отправена от Агенцията за регионално развитие Букурещ-Илфов (ADRBI), а форумът е тридневна  конференция на тема "Сближаване - принос на столичните региони на Европейския съюз за многогодишната финансова рамка 2021-2027" - Букурещ, 11-12 април.

Уникално за Северна България предприятие за парфюми посетиха участниците в Българо-румънската земеделска група

Събитието се организира с подкрепата на Европейския институт на Румъния и има за цел да идентифицира уязвимостите и проблемите, възникнали при изпълнението на политиките за регионално развитие.

Една от основните теми ще бъде кохезионната политика след 2020 г. в столичните региони - проблеми, регистрирани през текущия финансов период и предложения за периода след 2020 г., модели на развитие и перспективи.

Заключенията, произтичащи от разискванията, ще бъдат включени в документ  който Агенцията за регионално развитие Букурещ-Илфов (ADRBI) ще представи на вниманието на ГД Регионална политика“ и всички участващи институции.

Форумът е в контекста на основната цел на румънското председателство на Съвета на ЕС, а именно да гарантира сближаване и устойчиво развитие за всички европейски граждани.
 
Съвместната българо-румънска работна група ще обсъжда етеричните масла и приложението им

За нас е чест да представим нашата организация на събитие от такъв мащаб. Дейността ни ще бъде доведена до знанието както на органите на Европейската комисия, така и на институциите с отговорности в регионалното развитие.

Поканата идва като признание за извършената през годините  работа, както и като признание за стратегическото значение, което сме придобили чрез участието на местните администрации, институции, неправителствени организации и други в двете страни.

Участници във форума са представители на: Европейската комисия; на Европейския комитет на регионите; на Европейския парламент; на румънското Министерство на европейските фондове; на румънското Министерство на регионалното развитие и публичната администрация;на  Европейския институт на Румъния и други