По случай на 13-годишно момче без ЕГН работят социалните служби във Ветово.

Детето е родено в Гърция, но майката не разполага с никакви документи за вписването му в регистрите на чуждата държава. В момента се търси съдействие от държавната агенция за закрила на детето.

Идвайки в България, майката не е могла да удостовери нито месторождението на детето, нито дори неговите имена. Тъй като наскоро се е преместила да живее във Ветово, със случая са се заели социалните служби там. Търси се съдействието и на Държавната агенция за закрила на детето за установяване на вписване в Гърция, за да може след това да му се издаде ЕГН.

Приемни родители станаха кръстници на дете по молба на биологичния баща

В момента момчето не може нито да бъде записано в училище, нито да има личен лекар.

Междувременно стана ясно, че от „Социално подпомагане“ в Две могили са работили по случай за насилие над бременно момиче на 15 години. Проведена е среща по координационния механизъм за детето, на която е взето решение момичето да бъде настанено в звено „Майка и дете“ за период от 6 месеца, като родителите са дали съгласие да бъдат предприети мерки по превенция, коментира Снежана Георгиева - гл. експерт в Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Русе.

10 партии и коалиции влизат в местния парламент на Русе

Общо през септември социалните служби в Русе и Сливо поле пък са работили по 45 сигнала за деца в риск.
БГНЕС