Преглед на регионалния печат на 28.03.2016 г.

Преглед на регионалния печат на 28.03.2016 г.
Преглед на регионалния печат на 28.03.2016 г.

„Осъденият кмет – парламентарен сътрудник“ – водещото заглавие за „Екип 7“. Бейсим Басри помага на д-р Хасан Адемов по въпросите на местната власт и социалните услуги – разказва статията. „Севгин Шукри е новият областен лидер на ДПС“ – друго заглавие от първа страница на „Екип 7“. Въпреки младостта си той е с достатъчен опит – твърди статията. „Кубратска ученичка – трета в страната по творческо писане на английски“ – заглавие от стр. 6 в „Екип 7“. Нора Недкова бе сред 21 призьори от над 4000 участници – разказва статията.

„Общински съветници от БСП: Търгът за отдаване на 15 000 куб. дървесина е изключително компрометиран!“ – водещото заглавие за „Гледища Днес“. Кметът Василев грубо гази общинските наредби, твърдят в изявление съветниците – разказва „Гледища Днес“. „С Голямата награда на името на Григор Попов бяха удостоени младите журналисти от клуб „Клио“-Пловдив“ – съобщава още от първа страница „Гледища Днес“. За конкурса бяха изпратени над 250 индивидуални и колективни творби, а около 60 автори бяха отличени – разказва статията. „Гледища Днес“ излиза със своята притурка „Исперихски вести“, в която водещото заглавие е: „Туристически информационен център ще популяризира историята и културата на община Исперих“.