Новите съдебни заседатели положиха клетва

Новите съдебни заседатели положиха клетва
Новите съдебни заседатели положиха клетва / Радка Минчева
Новите съдебни заседатели положиха клетва
99906
Новите съдебни заседатели положиха клетва
  • Новите съдебни заседатели положиха клетва
21 съдебни заседатели от Разградско положиха клетва днес. Предстои им обучение в средата на месеца, за да започнат реално да изпълняват задълженията си в своя четиригодишен мандат.
Лично председателят на Окръжен съд-Разград Лазар Мичев прочете клетвата на новите съдебни заседатели по време на общо събрание на съдиите от Окръжен съд-Разград, а те повтаряха след него.
Мичев даде и напътствия на новите съдебни заседатели. Обясни им, че гласовете им тежат наравно с тези на съдиите, дори в съдебните състави са мнозинство, затова функцията им е толкова важна.
Съдебните заседатели се избират от Общинските съвети в съответната област. Свои предложения са отправили два местни парламента – от община Разград са 18, а от Кубрат – 3. Ето имената им:
Община Разград:
     1. Айлин Азмиева Джеляйдинова
     2. Ахмед  Хасан Ахмед
     3. Биляна Николаева Асенова
     4. Деница Йорданова Пенчева
     5. Десислава  Тодорова Иванова
     6. Диана Здравкова Станчева
     7. Димитър Петров Петров
     8. Ипек Сюлейманова Юмерова
     9. Красимира Николова Денева
     10. Маринка Димитрова Белчева
     11. Петя  Георгиева Димитрова
     12. Радка Радева Башакова
     13. Ралица Стефанова Костова-Цветанова
     14. Свилен Любенов Витанов
     15. Стоянка Маринова Георгиева
     16. Хафизе Юмер Чолакова
     17. Юмгюл Мухарем Ахмедова
     18. Явор Светлозаров Петков
Община Кубрат:
     1. Весела  Славчева Сярова
     2. Гюлсюм Алиева Адемова
     3. Елис Неждет  Софта-Мехмед
За пръв път имаме толкова млади съдебни заседатели – коментира председателят на Окръжен съд-Разград. Малка част от заседателите са с опит от предишен мандат, повечето за пръв път са избрани на тази длъжност.
Чуйте още от прикачения звуков файл.

Новите съдебни заседатели положиха клетва
Радка Минчева