Взимат противопожарни мерки в район „Централен
Взимат противопожарни мерки в район „Централен / dariknews.bg/архив

Заповед, с която разпореди директорите на детски, учебни, здрави и социални заведения, разположени на територията на района, да предприемат превантивни мерки за снижаване на степента на риска от пожари в поверените им заведения през пожароопасния летен период на 2016 г, издаде кметът на район „Централен“ Георги Стаменов.

До 4-ти май 2016 г. трябва да се проведе инструктаж с денонощните дежурни от Общинския съвет по сигурност за действията им при получаване на сигнали за пожари на територията на района от граждани и организации.

За недопускане или намаляване на опасността от специфични масови полски и горски пожари ще бъде организиран системен контрол чрез служителите от „Опазване на околната среда“ за текущата дейност при косенето и събирането на тревната растителност на разположените в „Централен“ хълмове, паркове, междублокови пространства и др.

Забранява се паленето на открит огън на хълмове, паркове, градини и зони аз отдих, свободни терени, междублокови и жилищни пространства, пътни и пешеходни зони, детски и спортни площадки, местата за събиране на смет, заведения, търговски обекти, пазари на открито.