/ iStock/Getty Images
Стипендия от 2000 евро ще получи за обучението си един измежду най-ученолюбивите студенти в Община Панагюрище.

Талантливите деца на Пловдив - Георги и Габриела спечелиха пълни стипендии за Space Camp

До 20-ти септември е срокът за подаване на молби за учредената от общината и „Асарел-Медет” АД стипендия на името на Марин Дринов, съобщават от местната администрация.

Парите се отпускат за срока на учебната година. Изплащат се на вноски според броя на месеците. В конкурса могат да участват студенти от община Панагюрище в редовна форма на обучение.

10 момчета и момичета от Община Дупница ще получат стипендии тази година

Водещ критерий е успехът - над 5 или при системата за оценяване в някои западни висши училища - над 50%. При явяване на няколко кандидати с равни резултати актив носят постиженията от олимпиади, състезания, фестивали и научни форуми. Предимство се дава на сираци и полусираци, както и на настоящи или бивши работници-пенсионери от предприятието, осигуряващо средствата.

БЧК-Добрич отново ще осигури студентски стипендии за младежи без родители

Назначена от кмета комисия ще разгледа молбите, а победителят ще бъде обявен до 4 октомври. Връчването на стипендията ще е на тържествена церемония, организирана от кмета на общината на 20 октомври - датата на рождението на проф. Марин Дринов.