Отвориха ценовата оферта за проект и строителство на пътя Белица - Загражден

ремонт път
ремонт път / Дарик архив
Една е отворената ценова оферта в обществената поръчка за избор на изпълнител за извършването на проучвателно-проектантски работи и строителството на 7,5 км от пътя Белица – Загражден. Проектът ще се изпълни догодина със средства от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Отворената ценова оферта е на допуснатия участник – пътно-строителна фирма.  Предложената цена е 3 406 500 лв. без ДДС. Ценовите предложения на останалите участници в обществената поръчка не са отворени. Мотивите ще бъдат посочени в решението и протоколите от работата на комисията, оценяваща офертите.

Срокът за изпълнение на проекта е 365 календарни дни. С реализирането му ще се подобрят технико-експлоатационните характеристики на третокласния път, ще се осигури безопасност на движение, ще се намалят амортизационните разходи на превозните средства и времето за пътуване.

Пътят Белица – Загражден, преминава през област Смолян. Пътят осигурява бърза връзка на жителите на селата Баните, Давидково и Загражден с област Пловдив и е алтернатива на пътя Пловдив – Асеновград.