патологична лаборатория КОЦ Пловдив
патологична лаборатория КОЦ Пловдив / netinfo
Супермодерна патологична лаборатория на европейско ниво вече работи в Комплексния онкологичен център в Пловдив. Модерната апаратура отговаря в пълен обем на стандартите в Европа. Чрез нея се подобрява точността на изследванията и диагностиката, а оттам и на лечението. Апаратите са на най-доказаните световни производители в областта. С новата техника архивирането на данните е оптимизирано и при нужда, всичко необходимо може да се намери по най-бързия начин.

патологична лаборатория КОЦ Пловдив
netinfo

Огромно постижение е автоматизираният имуностейнер, с който се извършват имунохистохимични и молекулярни изследвания. Те са задължителни при диагностика на онкологични заболявания. Изследването на някои специфични имунохистохимични маркери е в основата на определяне на така наречената „таргетна терапия“, особено в областта на рака на млечната жлеза, белите дробове и меланом.

д-р Свитлана  Бачурска
д-р Свитлана  Бачурска netinfo

„Изследванията с новата апаратура стават изключително бързо, изцяло автоматизирано, с лазерно отчитане. Така възможността за грешка е сведена до нула“, обясни началникът на отделението по клинична патология д-р Свитлана  Бачурска. 

Отделението по Клинична патология на КОЦ - Пловдив извършва и консултации с експертни центрове в чужбина за разрешаване на диагностично трудни случаи.