Гимназист стана областен управител, а десетокластник пое кметския стол в Смолян

Ден на общината
Ден на общината
Гимназист стана областен управител, а десетокластник пое кметския стол в Смолян, в инициативата „Мениджър за един ден".

Иван Стоев от ППМГ ,,Васил Левски'' бе областен управител за дена, а на кметски стол седна Иван Стоянов от ПМГ „Васил Левски". Заместници на областният управител бяха  Соня Бозова от ППМГ ,,Васил Левски''  и Констадин Каневски от ПГИ „Карл Маркс". Експерти „Връзки с обществеността" са Анна Димитрова от Езикова гимназия "Иван Вазов" и Мартин Куцев от ПГИ „Карл Маркс".
 

Ден на общината


Директори дирекция „АКРРДС"  са Дияна Куцова и Живка Тодорова от ПГИ „Карл Маркс". Директор дирекция „АПОФУС" - Весела Беширова, от ППМГ ,,Васил Левски''. Главен счетоводител  е Ива Сечкова от ППМГ ,,Васил Левски'', а главен експерт ИТ - Петър Шамаранов, ППМГ ,,Васил Левски''. Началник отдел „Координация, административен контрол и регионално развитие" -Неделина Михтарева, ОУ ,,Стою Шишков'' и началник отдел "Държавна собственост и устройство на територията" - Анелия Бакърджиева, ОУ,,Стою Шишков".

Богомил Пашалийски пък  от ОУ „Юрий Гагарин" се зае с ангажиментите на заместник-кмета Марин Захариев. Асен Топалов от същото училище се зае с финансите и строителството в община Смолян при зам.-кметовете Венера Аръчкова и инж.Мариана Цекова. Иво Караасенов седна на стола на секретаря Момчил Николов. Мариана Маркова пое функциите на финансовата дирекция от Димитър Настанлиев. Преди да заемат длъжностите си тийнейджърите споделиха, че са развълнувани от възможността да се потопят в атмосферата на възрастните, преживявайки един реален работен ден и да усетят какво е да си на ръководна длъжност.
 

Ден на общината


„За поредна година, Областна администрация Смолян с голямо удоволствие се включва в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България „Мениджър за един ден", утвърдена като мероприятие и провеждаща се в повече от 100 страни", обяви областният управител Недялко Славов, който приветства младите мениджъри и им благодари за проявения интерес към ръководената от него институция.

Славов отбеляза, че това е добър повод същността на работата в администрацията да стане по достъпна, както за участниците в проекта на Джуниър Ачийвмънт, така и за обществеността като цяло. „По този начин и чрез тази инициатива вие ще имате възможност да разберете какво правят областният управител, заместниците, експертите, да разкажете на вашите родители, близки, приятели. Това ще бъде полезно както за вас, така и за нас, тъй като това ще допринесе за повишаване доверието към държавните институции", допълни Славов.
 
„Общината е отворена към младите хора и вие сте приоритет в управлението ни. Ще ни бъдете полезни с  инициативи в сферата на младежките дейности. Не се притеснявайте да питате. Обществената работа е наистина сложна, но ви пожелавам в бъдеще, като се реализирате, да работите това, което ви е интересно", посочи от своя страна кметът на община Смолян Николай Мелемов.
 
Гимназистът стана областен управител, а десетокласник пое кметския стол в Смолян в инициативата „Мениджър за един ден".Иван Стоев от ППМГ ,,Васил Левски'' бе областен управител за дена, а на кметски стол седна Иван Стоянов от ПМГ „Васил Левски". Заместници на областният управител бяха  Соня Бозова от ППМГ ,,Васил Левски''  и Констадин Каневски от ПГИ „Карл Маркс". Експерти „Връзки с обществеността" са Анна Димитрова от Езикова гимназия "Иван Вазов" и Мартин Куцев от ПГИ „Карл Маркс". 
 

Ден на общината


Директори дирекция „АКРРДС"  са Дияна Куцова и Живка Тодорова от ПГИ „Карл Маркс". Директор дирекция „АПОФУС" - Весела Беширова, от ППМГ ,,Васил Левски''. Главен счетоводител  е Ива Сечкова от ППМГ ,,Васил Левски'', а главен експерт ИТ - Петър Шамаранов, ППМГ ,,Васил Левски''. Началник отдел „Координация, административен контрол и регионално развитие" -Неделина Михтарева, ОУ ,,Стою Шишков'' и началник отдел "Държавна собственост и устройство на територията" - Анелия Бакърджиева, ОУ,,Стою Шишков".

Богомил Пашалийски пък  от ОУ „Юрий Гагарин" се зае с ангажиментите на заместник-кмета Марин Захариев. Асен Топалов от същото училище се зае с финансите и строителството в община Смолян при зам.-кметовете Венера Аръчкова и инж.Мариана Цекова. Иво Караасенов седна на стола на секретаря Момчил Николов. Мариана Маркова пое функциите на финансовата дирекция от Димитър Настанлиев. Преди да заемат длъжностите си тийнейджърите споделиха, че са развълнувани от възможността да се потопят в атмосферата на възрастните, преживявайки един реален работен ден и да усетят какво е да си на ръководна длъжност.

„За поредна година, Областна администрация Смолян с голямо удоволствие се включва в инициативата на Джуниър Ачийвмънт България „Мениджър за един ден", утвърдена като мероприятие и провеждаща се в повече от 100 страни", обяви областният управител Недялко Славов, който приветства младите мениджъри и им благодари за проявения интерес към ръководената от него институция.

Славов отбеляза, че това е добър повод същността на работата в администрацията да стане по достъпна, както за участниците в проекта на Джуниър Ачийвмънт, така и за обществеността като цяло. „По този начин и чрез тази инициатива вие ще имате възможност да разберете какво правят областният управител, заместниците, експертите, да разкажете на вашите родители, близки, приятели. Това ще бъде полезно както за вас, така и за нас, тъй като това ще допринесе за повишаване доверието към държавните институции", допълни Славов.
 
„Общината е отворена към младите хора и вие сте приоритет в управлението ни. Ще ни бъдете полезни с  инициативи в сферата на младежките дейности. Не се притеснявайте да питате. Обществената работа е наистина сложна, но ви пожелавам в бъдеще, като се реализирате, да работите това, което ви е интересно", посочи от своя страна кметът на община Смолян Николай Мелемов.