"Европейски семестър 2018" в Пловдив
"Европейски семестър 2018" в Пловдив / netinfo

Дискусия за представяне на специфичните за България препоръки в рамките на "Европейския семестър 2018" ще се проведе в Пловдив. Събитието ще се състои в Дома на културата "Борис Христов". То ще протече с изграждането на информационен щанд и консултации на място.

Европейският семестър представлява едновременно наблюдение на политиките на държавите членки в областта на икономиката и заетостта и във фискалната област. Провежда се ежегодно в продължение на шест месеца.

Всяка година страните представят национални програми за реформи на икономическите политики и политиките по заетостта,  програми за стабилност или конвергенция по отношение на фискалните политики. След това Съветът приема специфични за всяка държава препоръки и становища.

Дискусията се организира от Икономическия екип на представителството на ЕК.