Дневен център за 80 лица с увреждания създават в Пловдив

Пловдив ще има Дневен център за подкрепа на лица с увреждания
Пловдив ще има Дневен център за подкрепа на лица с увреждания
Дневен център за подкрепа на минимум 80 лица с увреждания ще бъде създаден в Пловдив.  

Според проекта за центъра, в него ще бъдат въведени иновативни социални услуги, ще се осигурят дневни и почасови услуги за лицата с увреждания, като социално и здравно консултиране, информиране, подкрепа и посредничество, включително – чрез предоставяне на услуги в домашна среда чрез мобилна работа. Ще се осигури терапевтична и специализирана помощ, рехабилитация, трудо- и арттерапия.

Финансирането на проекта е на стойност 993 762 лв. и е 100% безвъзмездна финансова помощ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.