/ netinfo
260 са подадените проекти по отворената покана на „Пловдив 2019“ за „Малки проекти: Събития и общностно участие”, научи Дарик.
 
7,8 милиона работни места в Европа са свързани с културното наследство

98 от тях са от Пловдив, 72 от София, 36
от други части на страната и 54 - международни.
 
Журналисти от цяла Европа: Пловдив е уникален град

Отворената покана беше насочена към културни организации, независими куратори и артисти от България и чужбина. Приоритет са разнообразни инициативи и акции, както и специално съдържание по основни клъстери и проекти от програмата на Европейската столица на културата като Кирилизация – популяризиране на уникални български приноси към разнообразието на европейската култура, Махала – работа с ромската общност по кварталите на град Пловдив и Река Марица и о. Адата – намеси в градско пространство и проекти с екологична насоченост.

По отворената покана ще се финансират проекти до 10 000 лева. Към момента подадените предложения все още се разглеждат.

Общият бюджет по конкурса е 400 000 лв. Крайният срок за кандидатстване изтече на 10 април 2018 г.