Закъснялата регистрация в Бюрото по труда намалява обезщетението за безработица

Закъснялата регистрация в Бюрото по труда намалява обезщетението за безработица
Закъснялата регистрация в Бюрото по труда намалява обезщетението за безработица / снимка: Дарик Плевен

Нарастване на безработицата в Плевенско отбелязват през януари в регионалното Бюро по труда. Общо 5 655 души са били без работа, което е с 328 повече в сравнение с месец декември. Една от причините за увеличаване броя на безработните са промените в Кодекса за социално осигуряване, поясни Недко Лачев, директор на Бюрото по труда. Промяната се отнася за срока за регистрация на безработните, който от 3 месеца вече е променен на 7 дни.

Запазва се обаче 3-месечният срок за регистрация в НОИ. По данни на Блага Минкова, началник отдел "Краткосрочни плащания и контрол" в плевенската структура на НОИ, през януари са регистрирани с право на обезщетение 872-ма безработни, изплатените обезщетения са за общо 1 144 797 лв.

Закъснението на регистрацията в Бюрото по труда, което вече трябва да става в 7-дневен срок след прекратяване на трудовото правоотношение, води до намаляване на периода на получаване на обезщетение и на неговия размер, уточни Минкова.