moneta bnb
moneta bnb / bnb
В началото на януари 2018-та година, БНБ пуска две монети по случай българското председателство на Европейския съюз - една възпоменателна и една обменна. Обменната монета е с номинал 2 лева и влиза в обращение от 2 януари.

Възпоменателната монета е с номинал 10 лева и ще се продава за 66 лева. Тя е сребърна, а в позлатения й вътрешен кръг е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879“ върху лентата. Под нея в два реда са изобразени номиналната стойност „10 ЛЕВА“ и надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” с годината на емисията - „2018“.
В позлатения кръг на гърба на монетата е изобразено логото на Българското председателство, а в околовръст надписи „Българско председателство на Съвета на ЕС“ и „eu2018bg“.

Двете монети ще се разпространяват само на касите на БНБ и в "Дружество за касови услуги" в София, Бургас, Варна, Плевен и Пловдив.
Старата банкнота от 2 лева и монетата със същия номинал, която ползваме в момента, остават в обращение.