/ МУ-Плевен

Най-изявените студенти за 2019 година бяха удостоени с плакети от Ректора на тържествено заседание на Академичния съвет на Медицински университет - Плевен.

МУ-Плевен
 

На тържествено заседание на Академичния съвет на МУ-Плевен на 27 май 2019 г. се проведоха две официални церемонии: Връчване на дипломите, придобити съгласно Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Плевен: за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на:

- д-р Петко Христов Стефановски по научната специалност „Анестезиология и интензивно лечение“

МУ-Плевен
 

- д-р Гергана Любомирова Петрова–Георгиева по научна специалност „Дерматология и венерология“ 

- д-р Паулина Трифонова Владова по научна специалност „Обща хирургия“

МУ-Плевен
 

Втората церемония бе награждаване на най-изявените студенти за 2019 година и за успешно овладяване на българския език. Тя традиционно се проведе по повод на 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

С разнообразни прояви протече Eвропейската Седмица на общественото здраве в МУ-Плевен

Отличените студенти от ректора проф. д-р Славчо Томов за високи резултати в учебната и научната дейност през 2019 година, които получиха юбилейни плакети на МУ-Плевен, литература и предметни награди, са:

- Радослав Трифонов, 4 курс, Медицина
- Ананя Мехта, 3 курс, Медицина

МУ-Плевен


- Неляй Кутолиева, 3 курс, Фармация
- Петя Петрова, 3 курс, Акушерка

МУ-Плевен


- Кристияна Матова, 4 курс, Опазване и контрол на общественото здраве
- Валя Борисова, 3 курс, Социални дейности

МУ-Плевен


Специалната награда на Ректора "Аз владея български език" се присъди на чуждестранния студент по Медицина в 4 курс - Баргав Вора - за успешно овладяване на българския език.

МУ-Плевен

МУ-Плевен