Проверяват цялото поречие на Искър за отпадъци
Проверяват цялото поречие на Искър за отпадъци / netinfo

Басейнова дирекция Дунавски район Плевен да извърши проверка за отпадъци по цялото поречие на река Искър. Това е разпоредил министър Джевдет Чакъров, се съобщава на сайта на Министерството на околната среда и водите.

Експертите ще проверяват всички населени места, както и коритото и крайбрежието на реката. При установяване на замърсявания те ще издават предписания на съответните отговорни лица. Очаква се проверката да завърши в края на тази седмица, след което резултатите от нея ще бъдат обобщени и представени.