Проф. Стойков представя България в Камарата на местните власти
Проф. Стойков представя България в Камарата на местните власти / archiv.DarikNews

Кметът на Община Плевен, проф. д-р Димитър Стойков е сред петимата представители на страната ни в Камарата на местните власти. Това гласи Решение № 564 от 5 юли тази година на Министерския съвет, за утвърждаване състава на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа за мандата 2012 - 2016 година.

Съгласно процедурата, предложенията за състав на делегацията се правят от Управителния състав на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Делегацията се състои от 12 делегати - шестима представители и шестима заместник-представители, разпределени в Камарата на местните власти и Камарата на регионите.

Освен проф. Димитър Стойков представители в Камарата на местните власти са Тодор Попов - Председател на УС на НСОРБ и кмет на Община Пазарджик, Арбен Мименов - кмет на Община Сатовча, Снежина Маджарова - председател на ОбС - Бургас, и Росица Янакиева - кмет на Община Перник.

От 16 до 18 октомври 2012, ще се проведе 23-ата сесия на Конгреса на местните и регионалните власти в Европа. Сесията е обновителна за състава на Конгреса и с нея ще се постави началото на нов четиригодишен мандат.

В съответствие с изискванията на Хартата и на Процедурните правила на Конгреса, България определи петимата делегати и един заместник-делегат в Камарата на местните власти и един делегат и петима заместник-делегати в Камарата на регионите.

При избора са спазени принципите на балансирано географско представителство, справедливо участие на различните политически сили, представени в коорганите на местната власт - на базата на резултатите от последните местни избори и справедливо представителство на жените и мъжете, включени в изборните органи на местните власти.