Поредна Национална научна сесия провеждат в Медицинския колеж
Поредна Национална научна сесия провеждат в Медицинския колеж / archive.dariknews

За тринадесета поредна година Медицински колеж към Медицински университет - Плевен е домакин на Национална научна сесия за студенти и преподаватели. Тази година научната проява е в рамките на "Юбилеен месец на науката" посветен на 40 годишнината на Медицински университет - Плевен.

От 1995 г. Колежът е едно от петте основи структурни звена на висшето училище. Именно в този период се създават и откриват три от новите специалности, обучаващи специалисти в областта на здравните и социални грижи. Така днес Колежът, заедно с четирите си специалности -„Медицински лаборант", „Рентгенов лаборант", „Социални дейности" и „Помощник фармацевт" се превръща в учебно заведение с утвърдени традиции в обучението на кадри в областта на здравните грижи, фармацевтичната практика и сферата на социалните дейности.

Настоящият научен форум е в отговор на изпълнението на основните стретегически цели на университета за развитие, растеж и усъвършенстването му като модерен научно-изследователски център, отворен към съвременните научни постижения и високи технологии в обучението и клиничната практика.

В научната сесия участват общо 107 студенти и преподаватели от цялата страна: Медицински колеж към Медицински университет - Плевен, Медицински университет София филиал „Проф. Д-р Иван Митев" - Враца, , Медицинси университет - Пловдив, Медицински колеж „Йорданка Филаретова" - София, Тракийски университет - Стара Загора, ВТУ „Св. Св. Кирил и Медодий" - Педагогически колеж -Плевен.

В Тринадесетата национална научна сесия за студенти и преподаватели се представят 62 доклада, които се презентират чрез мултимедийна или постерна сесия. Докладите са обособени в три секции: „Медико-диагностични изследвания и фармацевтични грижи", „Превенция и обществено здраве" и „Социални дейности".

В дните на провеждане на научната сесия преподаватели и студенти съвместно обменят идеи, знания, опит, изграждат атмосфера на сътрудничество, подкрепа и взаимодействие.