obs
obs / obshtina pleven
С 32 гласа „за”, без „против” и двама „въздържал се” общинските съветници решиха днес да отложат за следваща сесия приемането на нова Наредба №11 за символите, почетните знаци и отличията на Община Плевен. Кметът Георг Спартански изказа мнение, че има необходимост от промени Наредбата, но текстът на предложението предизвиква множество въпроси, на които е необходимо да се даде отговор.
  
По въпроса за написването на химн на Плевен г-н Спартански подчерта, че няма отделено финансиране за това. „По-добре е „Песен за Плевен” на Емил Димитров, която е достатъчно разпознаваема, да стане химн на града ни. Трябва обаче, ако съветниците се съгласят за това, да се сформира работна група или комисия, която да разговаря с Емил Димитров - син и да се уредят авторските права. Що се отнася до девиз, трябва да се обмисли имаме ли нужда от такъв, кой ще го измисли, кой ще обсъди предложенията и как ще се направи избор. Същата е ситуацията и с почетните медали, плакети и знаци – дали наистина са необходими и с каква стойност ще са, тъй като изобилието от награди ще ги девалвира”, допълни кметът. Той призова текстовете да се прецизират, тъй като няма спешност, така че може да се приемат на следващото заседание през месец юли.