Над половин кг. живак събраха в Левски при акция за обезвреждане на опасни отпадъци
Над половин кг. живак събраха в Левски при акция за обезвреждане на опасни отпадъци / obshtina.levski

На 24 и 25 септември, съгласно сключен договор с Община Левски в изпълнение на задълженията и по Закона за управление на отпадъците, фирма, занимаваща се с обезвреждане и оползотворяване на производствени и опасни отпадъци, организира мобилни събирателни пунктове в град Левски и прие за последващо третиране опасни битови отпадъци от гражданите.

В първата пробна акция са събрани 0.540 кг. живак и живачни термометри, както и около 3 кг. лекарства с изтекъл срок на годност, информираха от Община Левски.