/ archive
Обвиняемите с мярка за неотклонение „домашен арест“ в Ловешкия съдебен район вече ще могат да бъдат контролирани дистанционно дали спазват ограниченията на мярката, съобщават от пресцентъра на Окръжен съд-Ловеч.

12 осъдени с електронни гривни за наблюдение

Със свое писмо от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) към Министерството на правосъдието са уведомили председателя на съдилището, че вече е въведена в експлоатация системата за електронно наблюдение на правонарушителите, а териториалните служби на ГДИН имат техническата готовност да я прилагат.

Контролът се извършва чрез поставянето на устройство в дома на обвиняемия, което осъществява връзка с електронна гривна, прикрепена за глезена му. При нарушение (напускане на дома или опит за премахване на устройството или гривната) се изпраща сигнал до контролния център на ГДИН.

Следят затворници и арестанти с електронни гривни

Електронно наблюдение може да се прилага и спрямо лишени от свобода, които са настанени в затворнически общежития от открит тип (които имат възможност да работят на различни обекти например), както и спрямо осъдени с пробационни мерки „ограничение в свободното придвижване“ и „задължителна регистрация по настоящ адрес“.

Правонарушителите трябва да дадат изричното си съгласие, за да им бъде поставена гривна. За лицата с мярка „задължителна регистрация по настоящ адрес" този тип наблюдение ще е облекчение, защото няма да се налага минимум два пъти в седмица да се подписват при съответния пробационен служител.