medicinski
medicinski / mu pleven
684 кандидат-студенти се състезават днес на първия редовен изпит в МУ-Плевен по биология за местата по държавна поръчка, редовно обучение, за специалностите „Медицина” и „Фармация“, което прави средно 5 кандидати, борещи се за едно място. Общият брой на кандидатите тази година е над 1000, от които за магистърските програми по Медицина и Фармация е 781, а за бакалавърските – 278. Срокът за прием на кандидатстудентски документи за бакалаври продължава до 17 юли, тъй като тестът по биология за тези специалности е на 23 юли. За поредна година висшето училище в Плевен отчита стабилен и силен интерес от страна на кандидат-студентите към специалностите, които предлага за прием.
Общо 480 новоприети студенти по държавна поръчка в редовна и задочна форма на обучение ще бъдат приети от новата учебна година в МУ-Плевен. Увеличени са местата за прием в бакалавърските сцециалности – повече студенти ще се обучават за медицинска сестра и медицински лаборант. Медицински университет – Плевен предлага обучение по общо 14 специалности, 4 магистърски и 10 бакалавърски програми в 5 професионални направления – медицина, фармация, здравни грижи, обществено здраве и социални дейности. Непроменени остават таксите за обучение по държавна поръчка и в платена форма. Местата за прием на студенти по държавна поръчка за специалностите «Медицина» са 120, за «Фармация» - 60, за «Медицинска сестра» са 75, «Акушерка» - 30; «Медицински лаборант» - 19; «Рентгенов лаборант» - 18; «Помощник-фармацевт» 20; «Медицинска рехабилитация и ерготерапия» - 40; «Опазване и контрол на общественото здраве» - 12 и «Медицинска козметика» - 15.
За учебната 2019/2020 година МУ-Плевен разкрива две нови специалности във Факултет «Обществено здраве». Новата бакалавърска програма по „Социални дейности в здравеопазването“ е с прием след средно образование по държавна поръчка. От 2019 г. стартира и приемът на документи за новоразкритата магистратура по „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ в задочна, платена форма на обучение, след завършена бакалавърска степен. Висшето училище запазва приема по специалност «Социални дейности» в платена форма на обучение.