/ Областна администрация-Кърджали
Най-дефицитни на пазара на труда в област Кърджали са шивачите, строителите и машинните оператори, сочат резултатите от първото за годината проучване на потребностите от работна сила, проведено сред работодателите от област Кърджали в периода февруари-март. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Кърджали след заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.

През 2020 година започва изграждането на околовръстния път на Кърджали

Други изводи от проучването са, че в региона все още има фирми без компютри, интернет и електронна поща. Над 60 на сто срещат трудности при наемането на кадри. През следващото полугодие само една-трета възнамеряват да търсят нов персонал.

Инвеститори от Дания проявиха интерес към Кърджали

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие е одобрила Методиката за оценка на проектните предложения, които ще бъдат включени в Регионалната програма за заетост на област Кърджали за 2019 г. Програмата е на стойност 318 686 лева и ще стартира официално от 1 юни с продължителност 6 месеца.

Предложенията се разработват от областната администрация и общините и осигуряват работа на трайно безработни лица до 29 г и в предпенсионна възраст.