Кюстендил
Кюстендил
Земеделски производители и специалисти и експерти от няколко институции обсъдиха в Кюстендил растителната защита на овощните видове.

Открит ден- Добри практики в овощарството организира Институт по Земеделие- Кюстендил

Това стана на семинар организиран от Национална служба за съвети в земеделието - ТОО Кюстендил, ОДБХ-Кюстендил отдел „Растителна защита“ и Институт по земеделие – Кюстендил. 

Стопаните успяха да се запознаят с това как да се справят с болестите и неприятелите по черешите, ябълките, сливите и крушите и това кога трябва да се пръска с препарати.

Кюстендил


„При костилковите предстои предцъфтежно пръскане, което се извършва във фенофаза „бутон” и се води срещу болести като сачмянка и кафявото гниене, които са доста опасни за тези овощни видове.

За семковите овощни видове прецъфтежното пъскане се извършва също във фенофаза „Бутон” и се води срещу болести като струпясване, ранно кафяво гниене, черно гниене, брашнеста мана. 

При костилковите се следи и за неприятели, като към фунгицидният разтвор в случай, че има листозавивачки и педомерки се налага да се добави инсектицид. При сливата особено важно е да се проведе пръскане срещу сливовата плодова оса, те са всъщност две - черната и жълтата плодова оса, които са доста опасни неприятели и могат да компрометират реколтата.

При семковите овощни видове прецъфтежното пръскане към функицидният разтвор е добре да се добави инсектицид за борба с ябълковата плодова оса, която вреди само по ябълката” , заяви гл. ас. д-р Вилина Петрова –експерт от Институт по земеделие

Кюстендил

Сред другите опасни вредители, които отскоро са се появили в региона е дрозофила сузуки. „Тя прилича на винената дрозофила, но за разлика от нея не напада само развалени гнили плодове, но и здравите плодове.

Този неприятел е изключително опасен, тъй като напада над 90 вида  растения. Най- рискови са мекоплодните плодове, като малини, капини и череши. Напада и ябълки и круши. Производителите трябва много да внимават с този неприятел, тъй като основната борба с него е мониторинга/наблюдението/.

В един плод има не само едно червейче, а може да има няколко червейчета. Проблемът е, че те нападат плодовете, когато вече са зрели и средствата и химичната борба е много трудна, тъй като производитеите трябва да внимават с карантинните срокове на инсектицидите, които са разрешени за борба с нея.

Физични методи за борба са поставянето на капани с ябълков оцет или вино или пък на нападнатите плодове на натриев хлорид”, обясни доц. д-р Анелия Борисова-Крумова- експерт от Институт по земеделие

Кюстендил

Стопаните бяха запознати и с Остатъчните количества на пестицидите в плодовете и зеленчуците. ”От миналата и по миналата година излязоха нови регламенти, които намаляват максимално допустимите дози на остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуците.

Целта на семинара е да запознаем земеделските производители, за да не допускат замърсяване с пестициди. На първо място трябва да се използват препарати за растителна защита, които са разрешени при съответната култура, при съответния вредител, да спазват дозите, които са регистрирани за препаратите и най- важното е да спазват карантинните срокове на използваните препарати, да се съобразяват и със сроковете за беритба, за да може препаратите да се разградят под допустимите стойности и да не се допусне замърсяването на продукцията с пестициди”, информира  Милена Коцева- експерт отдел “Растителна защита“, ОДБХ-Кюстендил

Кюстендил


На земеделските производители бе обърнато внимание и за отваряне на подмярката 6.3 Стартова помощ за развитие на малки земеделски стопанства. Финансовата стойност на подпомагането е 15 000 евро. Кандидатстването е по електронен път, като от Съвети в земеделието могат да окажат безплатна помощ на земеделците.

”Мярката се очаква да се отвори през май- юни, като допустими кандидати са физически лица, еднолични търговци, еднолични дружества с ограничена отговорност, кооперации. Изискването е да имат земеделски стопанства с икономически размер от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем.

Също така трябва да докажат доход от земеделска дейност за предходната година в размер на 33 % от общите си доходи да идват от земеделие”, каза Ивона Новакова- експерт Национална служба за съвети в земеделието - ТОО-Кюстендил.

Кюстендил

Част от земеделските производители бяха на семинара да се запознаят за борбата с определени вредители и болести. „По-голяма част от нашето земеделие са малини. В нашия район малините са малко и в интерес на истината не можем от други наши земеделци да вземем информация, така, че точно такива семинари могат да ни дадат съвети, специално при мен малините какви болести имаме.

Миналата година имахме дрозофила сузуки, специално при малините доста се разви. Дроздофилата сузуки беше трудна борбата. Ние сме биопроизводители и с биологичните продукти е много трудно”, обясни производителят Тодор Ангелов.

„Информация, кои препарати ще се използват в овощарството ме интересуват лично мене. Основен вредител е черешовата муха, тук в нашият район черешопроизводството е застъпено най-много и основният проблем е с нея и при болестите кафяво гниенеи бяла ръжда при черешата и струпясване при ябълката”, заяви производителят Любомир Димитров.