ВСУ Черноризец Храбър гр. Кюстендил приема кандидати за обучение в ОКС БАКАЛАВЪР за учебната 2017/2018 г
ВСУ Черноризец Храбър гр. Кюстендил приема кандидати за обучение в ОКС БАКАЛАВЪР за учебната 2017/2018 г / netinfo

ВСУ "Черноризец Храбър" гр. Кюстендил приема кандидати за обучение в ОКС "БАКАЛАВЪР" за учебната 2017/2018 г.
1-ви приемен изпит: 24.02.2017 г.

http://nauchi.org/wp/priem/

 

ВСУ Черноризец Храбър гр Кюстендил приема кандидати за обучение в ОКС БАКАЛАВЪР за учебната 2017/2018 г
netinfo


Обучението се провежда на две нива. През първите две години се придобива фундаментална подготовка в областта на управлението, в т.ч. управлението на бизнес организации. Върху тази база от знания и умения се пристъпва към следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в който се предлага набор от специализиращи дисциплини, конкретизиращи спецификата на управлението на организациите според избрания профил за специализация в специалността.

https://www.facebook.com/vsukn/

Форма и продължителност на обучението:
- дистанционна - 8 семестъра

ВСУ Черноризец Храбър гр Кюстендил приема кандидати за обучение в ОКС БАКАЛАВЪР за учебната 2017/2018 г
netinfo

 Специалности:

1. "Мениджмънт на туризма"
2. "Международен бизнес мениджмънт"
3. "Агромениджмънт - НОВА"
4. "Съдебна администрация"
5. "Държавна и териториална администрация"
6. "Международен публичен и бизнес мениджмънт" (Р,З) BG

ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" ГР. КЮСТЕНДИЛ
Продължава приема за МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ в гр. Кюстендил със следните специализации:
Лидерство в глобална среда (Р,З) BG/ENG/RU
Европейска администрация и мениджмънт (З,Д) BG/RU
Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС (З) BG
Администрация и право (З) BG
Управление на международни бизнес проекти (Р,З,Д) BG/ENG
Мениджмънт и психология (З) BG
Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса (Р,З) BG
Връзки с обществеността и брандинг в управлението на бизнеса и духовната сфера (Р,З) BG
Административно управление на миграционни процеси - НОВА (З) BG
Бизнес администрация в туризма - НОВА (З) BG
Бизнес администрация и мениджмънт с китайски език - НОВА (Р) BG
Мениджмънт на круизния туризъм (З) BG/ENG
Управление на образованието (З) BG

Форма и продължителност на обучението - дистанционна
- 2 семестъра - за "бакалаври"/"магистри", завършили професионално направление "Администрация и управление";
- 3 семестъра - за завършили други направления

ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" ГР. КЮСТЕНДИЛ
приема кандидати за обучение по Докторските програми:

• Организация и управление на производството (индустрия)
• Организация и управление извън сферата на материалното производство
• Икономика и управление (индустрия)
• Социално управление

Студентите на Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър" с предимство се включват към програмите за допълващо и надграждащо обучение по "Еразъм+"; програмите за платено стажуване в български и партньорски немски организации; безплатни езикови и професионални обучения с ваучери и т.н.
Обучението на младите хора и студентите ще бъде съобразено с потребностите и изискванията на местния бизнес, държавната администрация, частните бизнес инициативи. За служителите в институции ще има специални обучения за повишаване на квалификацията им и подобряване качеството на административното обслужване на гражданите.
Ръководството на висшето учебно заведение е отворено към всички ефективни инициативи, свързани с обучението на млади хора. Предвижда се участието им в различни програми за академичен обмен, учебни практики и в Програмата за професионално развитие на студентите.
Работи се за разширяване на партньорството между ВСУ „Черноризец Храбър", гр. Кюстендил, като образователната институция и държавните и общински власти. Цели стимулиране на икономическото и административното развитие на региона и създаване на условия за задържане тук на младите хора, чрез разкриване на перспективи за тяхното развитие, професионална и личностна реализация.
Във ВСУ „Черноризец Храбър" гр. Кюстендил се обучават студенти от Р. Македония, Сърбия и други балкански страни. Дейността на учебния център дава възможност за привличане на млади хора, създаване на контакти на различни нива и осъществяване на транснационални инициативи.

ВСУ Черноризец Храбър гр Кюстендил приема кандидати за обучение в ОКС БАКАЛАВЪР за учебната 2017/2018 г
netinfo

 

 

Прием на документи и организация на дистанционно обучение: гр. Кюстендил, ул. "Добруджа" 2 А, ет.2, стая 206
За допълнителна информация-тел.:0894770202; 0887700544 гр. Кюстендил, ул. "Добруджа" 2 А
Инвестирайте в бъдещето си! Обучавайте се в Кюстендил!