/ iStock/Getty Images
Мобилен кабинет за поставяне на ваксини срещу коронавирус работи в Кюстендил, съобщиха от Регионална здравна инспекция.

1006 дози ваксини са поставени в Кюстендилско за седмица

Здравната инспекция вече разполага с мобилен кабинет и екип за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на лица, живеещи в труднодостъпни райони и на лица в неравностойно положение на територията на област Кюстендил.

Желаещите да бъдат имунизирани трябва да информират или да се запишат при кметовете или кметските наместници на населените места, които същевременно ще уведомят Регионална здравна инспекция, като изпратят изготвените списъци.

В същото време се търсят отговорни и мотивирани лица за административно подпомагане дейността на служителите, осъществяващи граничен здравен контрол на ГКПП за периода на летния туристически сезон на 2021 година.

Разчитат на активна ваксинационна кампания за справяне с пандемията

Те ще бъдат ангажирани с подпомагане дейността на органите на граничния здравен контрол на ГКПП, за обезпечаване непрекъснат денонощен режим на работа и изпълнение заповедите на Министъра на здравеопазването, по отношение прилагане на противоепидемичните мерки за неразпространение на COVID-19, включително вписване на данни, подпомагане дейността по издаване на предписания за карантиниране и други дейности.

С желаещите одобрени кандидати след проведено интервю, ще бъде сключен договор за извършване на услуга, със срок 30 септември. Срокът за подаване на документите - заявление, автобиография, медицинско свидетелство за работа и диплома за завършено средно образование, се подават в РЗИ до 13 юли.
Агенция "Фокус"