В Кюстендил няма улица Владимир Димитров-Майстора!
В Кюстендил няма улица Владимир Димитров-Майстора! / Влади Владимиров

В Кюстендил няма улица на името на Владимир Димитров-Майстора, обяви общинският съветник Севдалин Атанасов. Повод за заключението станата докладната за именуване и преименуване на улици в града. Той предложи, ако ще се правят промени, ул. "Демокрация" да стане ул. "Владимир Димитров-Майстора".

Голяма част от съветниците се изказаха против преименуването на улиците "Камчия" и "Димитър Грънчаров", каквото бе предложението на дружеството "Св. Св. Кирил и Методий", с председател Анани Константинов.

Имаше идея име да получат и три улици в бившия млекокоп в Кюстендил, като общинският съветник предложи една от тях да носи името на полк. Борис Дрангов.

Заради получилия се дебат, точката бе отложена за следващо заседание.