/ iStock/Getty Images
Собствениците на кучета в Община Дупница трябва да платят годишната си такса до 31 август, съобщиха от общинската администрация. След този срок собствениците подлежат на санкция за административно нарушение, а глобата е от 50 до 100 лева за физически лица и от 100 до 250 лева за юридически лица.

След края на август ще се правят проверки, а при установяване на домашно куче без регистрация ще бъдат съставяни актове.

Съгласно наредбата на Общината, собствениците на кучета на територията на Община Дупница трябва да ги регистрират и да заплатят такса. След извършване на регистрацията собственикът получава разрешително за отглеждане на домашния любимец. Освободени от такса са кучетата на инвалиди, кастрирани и ловни кучета.

Таксата за отглеждане на куче се заплаща ежегодно и е в размер на 10 лв.

Събраните средства се разходват единствено и само за издръжка на Общинския приют за безстопанствени кучета, уточняват от Общината.
БТА