Трима общински съветници ще правят проверка на ВиК- Дупница
Трима общински съветници ще правят проверка на ВиК- Дупница / Дарик- Кюстендил,архив

Общински съвет- Дупница отхвърли предложението на съветниците от ОДБ за назначаване на контрольор във ВиК - Дупница. Идеята бе той да работи 3 месеца, със заплата от 800 лв., като направи анализ на финансовото състояние на дружеството, което вносителите определят като трагично.
По предложение на Станислав Павлов от БСП, ОС гласува за създаването на комисия от трима съветници, които без възнаграждение и в рамките на 1 месец да изготвят доклад за състоянието на ВиК- Дупница. За членове на комисията бяха предложени Стоян Шушков, Чавдар Милушев и ВладимирВладимиров, но Шушков си направи отвод, с мотив- липса на свободно време и на негово място бе избран Александър Анин.
Милушев коментира от място в залата, че управителя на ВиК е за смяна и не е компетентен да управлява водното дружество. Съветникът от БСП допълни, че има сключени сделки за големи суми, без да е питан Общинския съвет.